Навигация

Великденско състезание - награждаване

Награждаването на класираните на първите 6 места на Великденското математическо състезание ще бъде на 24.04.2015 г. /петък/ от 14:00 часа в Дома на учителя.

Великденско математическо състезание - резултати

Ето резултатите от проведеното на 18.04.2015 г. Великденско математическо състезание.    1 клас    2 клас     3 клас     4 клас     5 клас-променен...

Състезание по математика за ІV и VІІ клас

Състезанието по математика за 7 клас - тренировъчен изпит с формата на Националното външно оценяване, ще се проведе на 25.04.2015 г. /събота/ в ОУ "Св. Иван Рилски" от 10 часа. Учениците да заемат местата си в 9:30 часа. Продължителност:...

Великденско математическо състезание

Великденското математическо състезание ще се проведе на 18.04.2015 /събота/ в ОУ "Св. Иван Рилски" от 11:00 часа. Учениците следва да заемат местата си в 10:30 часа. Такса - 8 лв. Времетраене: за І и ІІ клас - 90 минути,за ІІІ - XII клас -...

ОБЯВА ТЪРГ НОВА !!!

На основание чл.10, ал.2 и чл.15, ал.5 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, във връзка с чл.5 от Наредбата за началния размер на наемните цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Следваща