Неделя 07, Февруари 2016г.
Публикации от последните 7 дни
КОЛКО КНИГИ СТЕ ПРОЧЕЛИ (ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ЕЛЕКТРОННИТЕ)?
ПО 10
10 - 20
20-50
ПОВЕЧЕ ОТ 50
ПО 10: 16
 
12%
10 - 20: 17
 
13%
20-50: 25
 
18%
ПОВЕЧЕ ОТ 50: 78
 
57%
Общо гласували: 136

Д О Б Р Е Д О Ш Л И !