Навигация

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА !!!

Родителската среща за 5 и 8 клас ще се проведе на 09.09.2014 г. (вторник) от 18.00 часа на 1 етаж в сградата на училището.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ!!!

В отговор на постъпило запитване уведомяваме всички участници следното:1.Посочените в техническата спецификация изисквания са минимални и задължителни.  2. В Образец 12а, 12б и 12в е написано – „Характеристиките на предложеното ...

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Извършване на ремонт на сградата на ПМГ „Акад.Боян Петканчин”- Хасково”, включващ строително-ремонтни работи на кабинети, хранилища, фоайета, коридор и стълбище”!!!

Снимка

Прогнозната обща стойност на дейностите в поръчката  е с включен ДДС!

Проект "Модерно училище", с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България"

ПРИЕМ В 5 КЛАС 2014 - ВТОРО КЛАСИРАНЕ!!!

    Приключи записването на приетите в 5 клас за учебната 2014/2015 година ученици. Има 1 /едно/ свободно място.       Според чл. 7 от Правилата за прием на ученици в 5 клас - ако след крайния срок на...

ДИПЛОМИРАНЕ НА ВИПУСК 2014 !!!

Връчването на дипломите на Випуск 2014 ще се състои на 19.06.2014 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в зала "Недялка Симеонова". Каним всички, които желаят, да присъстват на тържеството!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Следваща