Вторник 12, Ноември 2019г.

ТРЕТА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ „УСЕТИ СИЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ 11 - 16 НОЕМВРИ 2019 Г.

 

УЧАСТИЕ НА ЕКИП ОТ ТРИМА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС В ГРАД САНТАРЕМ, ПОРТУГАЛИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

УЧАСТИЕ НА ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА #ЕРАЗЪМ+ В СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ

УЧАСТИЕ НА ЕКИП ОТ ТРИМА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС В ГРАД ФЛОРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

РЕГИОНАЛЕН  eTWINNING  и  ЕВРОГАЙДЪНС  СЕМИНАР

Конкурс за лого на ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ

Приключиха дейностите, свързани с участието на ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Еразъм+ проект „Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people“ /IMCEskills project/