Петък 14, Август 2020г.

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ НА ТЕМА „ROBOTICS STEM“ В НИКОЗИЯ, КИПЪР

STEM урок по математика с участието на ученици от 11Б клас

STEM урок по математика с участието на ученици от 8А клас

ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ - УЧАСТНИЦИ В ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ „LET'S FEEL THE MIGHT OF THE EUROPEAN CULTURAL HISTORICAL HERITAGE“

ДИГИТАЛНА КНИЖКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧАСТНИЦИ - УЧЕНИЦИ В ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ "Let's Feel the Might of the European Cultural Historical Heritage"
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕЛЕКЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ-УЧИТЕЛИ ОТ ПМГ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КД1

ТРЕТА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ПО ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ „УСЕТИ СИЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ 11 - 16 НОЕМВРИ 2019 Г.