Сряда 20, Октомври 2021г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ - ВЕЛИНА ГРОЗЕВА НЕДЕВА

ПОКАНА ЗА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

СПИСЪК НА СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ПМГ "АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН", ХАСКОВО

Избор на редовни и резервни членове от квота на родителите за Обществен съвет при ПМГ "Акад. Боян Петканчин"

Събрание на родителите за определяне на представители и резервни членове в обществения съвет към ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, Хасково, 

съгласно глава 14, чл.266, ал.1 от ЗПУО и глава 2, чл.4, ал.2 и чл.7, ал.2б от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Проведено заседание на Обществения съвет с директора на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ във връзка с подготвен проект на гимназията за въвеждане на иновационен елемент в обучението

ПРАВИЛНИК

за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата