Петък 25, Септември 2020г.

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Информация за ученици  и родители, във връзка с мерки за предпазване от заболяванепо време на присъствени учебни часове в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Разпределение на класните стаи за 1-ви срок на учебната 2020-2021 година.

 

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

 

Г Р А Ф И К за провеждане на изпити на ученици в СФО от VIII и XI клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ ДО 11-ТИ КЛАС В ПЕРИОДА 13.04.20 - 16.04.20Г.

 

Съобщение 

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗНАНИЕ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН
ПЕТИ МАЙСКИ ЛИНГВИСТИЧЕН ТУРНИР
на 10.05.2020 г. (неделя) от 9:00 ч. до 12:00 ч.
ГРУПИ: 5.–7. клас и 8.–12. клас

ТАКСА за правоучастие – НЯМА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС И НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНСТНОСТИ В Х КЛАС