Петък 10, Юли 2020г.

Г Р А Ф И К за провеждане на изпити на ученици в СФО от VIII и XI клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ ДО 11-ТИ КЛАС В ПЕРИОДА 13.04.20 - 16.04.20Г.

 

Съобщение 

ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗНАНИЕ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН
ПЕТИ МАЙСКИ ЛИНГВИСТИЧЕН ТУРНИР
на 10.05.2020 г. (неделя) от 9:00 ч. до 12:00 ч.
ГРУПИ: 5.–7. клас и 8.–12. клас

ТАКСА за правоучастие – НЯМА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС И НВО ПО ЧУЖД ЕЗИК И ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНСТНОСТИ В Х КЛАС

ИЗБОР НА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ГРУПИ ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ "АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН", ГР. ХАСКОВО