Вторник 21, Януари 2020г.
Конкурс за лого на ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ

Приключиха дейностите, свързани с участието на ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в Еразъм+ проект „Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people“ /IMCEskills project/

 

ПРОВЕДЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ В ГРАД ТОРЕМОЛИНОС, ИСПАНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ „ENTREPRENEURIAL MINDSET FOR SUCCESSFUL LIFE“ В ПЕРИОДА 5 - 9 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА С УЧАСТИЕТО НА 5 УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

Предстояща образователна мобилност на 5 ученици от ПМГ в Испания по проект на програма Еразъм+ „Entrepreneurial Mindset for Successful life“

Представяне на ЕРАЗЪМ+ проект „Усети силата на културно-историческото наследство“ по време на събитието на ПМГ „Будители - радетели на светлината“, проведено на 30 октомври 2018 година в Младежки център - град Хасково

Платформата eTwinning - модерното европейско училище

Подадени заявления за участие в Еразъм+ проект „Let's feel the Might of the European Cultural Historical Heritage“

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА ETWINNING ПРОЕКТ