Петък 24, Септември 2021г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V до XII клас

 Уважаеми родители,

На 11 октомври 2018 година предстои провеждането на родитело-учителска среща от 18 часа.

Графикът за разпределението на класовете по стаи ще намерите на входа на училището.

Сподели: