Неделя 16, Декември 2018г.

Град Хасково

ул. Стефан Стамболов №10

email: pmg_haskovo@abv.bg

pmg_haskovo@pmg-haskovo.org

тел./факс (038) 62 40 98

 

Директор

Гергана Илиева Петрова

тел. 0878 120 761

тел./факс (038) 62 40 98

 

 

Заместник-директор АСД

Донка Маргаритова Тодорова

тел. 0878 120 762

 

 

Заместник-директор УД

Юлия Емилова Делчева

телефон: 0878 120 763

 

Канцелария

Технически секретар - Елена Попова

телефон: 038 66 43 15

 

Счетоводство

Главен счетоводител - Надка Пехливанова

Сподели: