Неделя 16, Декември 2018г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС - ВАЖНИ ДАТИ!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

 

1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА - 18.06.-22.06.2018 Г., 8.00-16.00 Ч., ПМГ, 1 ЕТАЖ, КАБИНЕТ 101

2. КЛАСИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪКА С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ - 26.06.2018 Г., 16.00 Ч., В САЙТА И В СГРАДАТА НА ГИМНАЗИЯТА

3. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ - 27.06.-28.06.2018 Г.,  8.00-16.00 Ч., ПМГ, 1 ЕТАЖ, КАБИНЕТ 101

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИ МЕСТА - 28.06.2018 Г., 16.00 Ч. В САЙТА НА ГИМНАЗИЯТА

5. УВЕДОМЯВАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД ОТ КЛАСИРАНЕТО УЧЕНИЦИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА - 29.06.2018 Г.

6. ЗАПИСВАНЕ НА ТЕЗИ УЧЕНИЦИ - 02.07.2018 Г.,  8.00-16.00 Ч., 1 ЕТАЖ, КАБИНЕТ 101

 

ОСТАВАЩИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС:

 

Математическо състезание „Питагор“, 28.04.2018 г.

Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 09.06.2018 г.

Сподели: