Неделя 31, Май 2020г.

1. ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ПРОФИЛИТЕ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" /2 ПАРАЛЕЛКИ/ И "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"/2 ПАРАЛЕЛКИ/  - ТОЧКИТЕ ОТ НВО БЕЛ С КОЕФИЦИЕНТ 1, ТОЧКИТЕ ОТ НВО МАТЕМАТИКА С КОЕФИЦИЕНТ 3, ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДТЕЛТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПО МАТЕМАТИКА И ПО БЕЛ, С КОЕФИЦИЕНТ 1, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 500

2. ЗА ПАРАЛЕЛКАТА В ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - ТОЧКИТЕ ОТ НВО БЕЛ С КОЕФИЦИЕНТ 2, ТОЧКИТЕ ОТ НВО МАТЕМАТИКА С КОЕФИЦИЕНТ 2, ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПО БИОЛОГИЯ И БЕЛ, С КОЕФИЦИЕНТ 1, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 500

Сподели: