Четвъртък 28, Май 2020г.

АКТУАЛНИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

 

1. БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТ ПО ФУЧ

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

8. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС

9.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

11. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ - САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

12. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

13. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

14. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО

15. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ 7 ДНИ

16.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ 3 ДНИ ОТ РОДИТЕЛ

Сподели: