Събота 31, Юли 2021г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА - 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

С отчета за изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2021 година може да се запознаете ТУК.

Сподели: