Вторник 21, Януари 2020г.

Име на проекта: „Методи за STEM обучение и развитие на демократични тенденции в съвременното европейско училище“

Договор номер: 2019-1-BG01-KA101-062016

Тема на квалификацията: „PUPILS ON THE STAGE: STUDENT-CENTERED METHODOLOGY AND AUDIO VISUAL PROJECTS

В периода 29.07.19 - 9.08.19 екип от двама учители от ПМГ “Акад. Боян Петканчин” - г-жа Татяна Клисарова и г-жа Виолета Димитрова и директора на гимназията взеха участие в квалификационен курс по проект на програма #Еразъм+ в престижната #EUROPASS #TEACHER ACADEMY в град Флоренция, Италия. Обучението се проведе в два модула: практически чрез интегриране на ИКТ за създаване на аудио-визуални проекти в направление STEM и семинарно-дискусионен за разбиране на същността на различните методи за учене и преподаване. 
Преподаватели по време на двете обучителни седмици бяха г-н Лоренцо Гаспари и г-жа Илария Барбиери.
Участниците получиха сертификати за проведените 50 часа обучителен тренинг.

 

Сподели: