Четвъртък 28, Май 2020г.

І. Дейности

РазделОснование/ заповедБрой групиБрой ученициОбщ брой часове
1. Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения на учениците Заповед/утв правила 25 288 1590
2. Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения Тематична програма/ график на дейностите 5 38 350
3. Извънкласни дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците Тематична програма/ график на дейностите 20 250 1240
4. Организиране и провеждане на публични изяви на учениците Тематична програма/ график на дейностите 25 288 110
5. Работа с родители и настойници Тематична програма/ график на дейностите 25 288 120
6. Междуучилищни дейности Тематична програма/ график на дейностите 0 0 0

 

  Дейност / Име Тип занимание
1 ENJOY ENGLISH Обучителни затруднения
2 Enjoy English 2 Занимание по интереси
3 Ich spreche auch Deutsch! Занимание по интереси
4 Microsoft e-learning & sertification 1 Занимание по интереси
5 Microsoft e-learning & sertification 2 Занимание по интереси
6 Да се справим заедно с трудностите на немския език Обучителни затруднения
7 Да успеем заедно във волейбола 1 Занимание по интереси
8 Да успеем заедно във волейбола 2 Занимание по интереси
9 Занимателна математика Обучителни затруднения
10 КЛУБ "ДАРИТЕЛ" Занимание по интереси
11 Математически таланти Занимание по интереси
12 Приложна математика Занимание по интереси
13 Сървайвър-1 Занимание по интереси
14 Сървайвър-2 Занимание по интереси
15 Състезателна математика Занимание по интереси
16 Състезателно програмиране Занимание по интереси
17 СЪСТЕЗАТЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ-2 Занимание по интереси
18 Таралеж под черепа Занимание по интереси
19 Традиционни и нетрадиционни начини да научите немски език Занимание по интереси
20 Уеб технологии Занимание по интереси
21 Физика и астрономия Обучителни затруднения
22 Физика и астрономия-2 Обучителни затруднения
23 Футболен свят Занимание по интереси
24 Школа по етнография Занимание по интереси
25 Школа по приложно изкуство Занимание по интереси
 
   
Сподели: