Петък 25, Септември 2020г.

Център за извънкласни дейности при ПМГ "Акад. Боян Петканчин"

BG051PO001/074.2.-01.354

 

Обща цел (цели)

Създаване на работещ модел на училищно средище за дейности организиращи и осмислящи свободното време на децата и младежите в зависимост от интересите им, разгръщащи техните способности и подпомагащи тяхното интелектуално, физическо и личностно развитие.

Специфична цел

 1. Създаване и функциониране на Център за извънкласни дейности при ПМГ
 2. Използване на опита, традициите и успехите на ПМГ при работата с деца и младежи за разгръщане спектър от разнообразни извънкласни дейности.
 3. Създаване на нови възможности за изява на учениците чрез организиране  и подпомагане участието им в конкурси, състезания, олимпиади, презентации и др.

Улесняване достъпа на все повече деца и младежи до качествена подготовка и успешна реализация чрез възможността за обучение, срещи, лекции и семинари с представители на ВУЗ, НПО, музеи и др.

Дейности:

 

 1. Създаване и организиране на дейността на ЦИКД и набиране на деца и младежи за групите по различните дейности.
 2. Обучение и работа с деца и младежи в секциите на клуба:
  • Секция «Математика» – «Школа по математика» и клуб «Математическа лингвистика»
  • Секция «Информатика и технологии» - «Школа по състезателна информатика», IT клуб
  • Секция «Земя и природа» - екоклуб «Марица»
  • Секция «История и география» - клуб «Родолюбие»
  • Секция «Спорт» - волейболни отбори – момичета и момчета
  • Секция «Изкуства» - Вокална група «Аврора» Фото клуб
 3. Организиране и провеждане на конкурси, турнири, и състезания и създаване на възможности за изява на учениците:
 • Дни на Математиката – Пролетен Математически Турнир, Състезание по информатика, Конкурс «ИТ проект на годината»
 • Фотоконкурс по случай 5 юни Световен Ден за опазване на околната среда
 • Историческо състезание
 1. Презентация и разгласа на дейностите на Центъра за извънкласни дейности.

Планиране, управление и реализиране напроектните дейности и дейностите на Центъра

Сподели: