Четвъртък 28, Май 2020г.

 

Проект  „Да опознаем света чрез различни измерения” се осъществява в партньорство между 6 различни по вид училища от 6 страни:

 1. Частно училище „ДОА”, Анкaра, Турция
 2. Професионална Гимназия „С.Г.Боско”, Виадана, Италия
 3. Югозападен колеж, Ома, Северна Ирландия, Великобритания
 4. 63-та гимназия, Рига, Латвия
 5. Основно училище, с. Панаци, Румъния
 6. ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, Хасково, България

 

Основната идея на проекта се базира на разбирането, че процесът на урбанизация и икономическа миграция на хората от селата в градовете, от Изток на Запад в Европа, води до загубата на култура, традиции, до понижаване качеството на живот, което носи само негативи в развитието на младите хора.

 

Целите на проекта се отнасят до:

 1. Опознаване от страна на учениците на миналото на своите градове и села, чрез проучване на традиции, обичаи, празници, история.
 2. Опознаване на настоящето на градове и села в техния съвременен облик, техните предимства и недостатъци, възможностите и трудностите, които имат младите хора днес в родното си място.
 3. Представяне на традиции, култура и съвременност на градовете и селата между партньорите по проекта, чрез организиране на фотографски състезания, конкурси за видео и презентации, срещи и фестивали на младежите от различни страни,  създаване на картички, брошури информационни листове, практикуми по фотография и работилници за традиционни занаяти, анкети и др.
 4. Запознаване с движението за развитие на градове от нов тип – „slow city”, или плавно и бавно развиващ се град. Изучаване и разкриване на възможностите на градовете  за  включване към новото движение за плавно развитие (повече информация на www.cittaslow.org). Представяне на тези възможности сред местната общност, местни власти и партньорите по проекта, чрез срещи, дискусии, презентации, изработка на макети и др.
 5. Организиране и провеждане на 7 срещи  в страните на партниращите си училища
Сподели: