Петък 10, Юли 2020г.

Това е тригодишен проект по програма Сократ, подпрограма Коменски "Училищно развитие".

Проектът се осъществвява съвместно с партньори от Румъния, Италия, Франция и Турция и основната му цел е подпомагане на учениците да направят информиран избор на кариера и подготвкатa им за успешна реализация  нa европейския пазар на труда.

Основните дейности на проекта включват:

проучване на интересите, възможностите и желанията на учениците за реализация в различни сфери на труд;

издаване на информационни материали за ученици, свързани с подготовката им за кандидатстване за работа или продължаване на образованието;

информационен сайт с полезна информация за пазара на труда в Европа - www.e-market.net.in

Сподели: