Понеделник 20, Януари 2020г.

ПОКАНА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ "АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН" ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ - ЕТАП 1, СПОРЕД ЧЛ.7, АЛ.2, Т.1Б ОТ ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

СРЕЩАТА ЗА ВСИКИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ "АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.10.2016 Г. ОТ 18.30 ЧАСА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИКА за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В КОНКРЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ СПОРЕД ЧЛ.7, АЛ.2, Т.1Б-2 ОТ ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Сподели: