Понеделник 22, Октомври 2018г.

 ПРОГРАМА

за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2018/2019 година