Неделя 25, Август 2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ 2018 - 2019

Правилник за дейността на училището през 2018 - 2019 година:

с нанесени допълнения съгласно ПМС №289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет и направени промени в Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 година.

Сподели: