Понеделник 26, Октомври 2020г.

ПЛАН С МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19