Понеделник 26, Октомври 2020г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Със съдържанието на документа може да се запознаете ТУК.

Сподели: