Четвъртък 28, Май 2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“-ГР. ХАСКОВО

ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 ГОДИНА

 

Сподели: