Четвъртък 28, Май 2020г.

Информация относно организацията и провеждането на ДЗИ може да получите всяка сряда от 14.30 ч. до 15.15 ч. от Гергана Петрова - директор,  Юлия Делчева -  зам.-директор по УД и класните ръководители.

Сподели: