Петък 10, Юли 2020г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС

Списък със задължителната литература за 8 клас

 1. Античност

 • Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

 • Илиада (Омир)

 • Любов (Сафо)

 • Антигона (Софокъл)

 1. Средновековие

 • Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Св. Богородица; откъси от Евангелие на Матей и от Евангелие на Йоан

 • Пространно житие на Константин-Кирил Философ

 • Азбучна молитва (Константин Преславски)

 • За буквите (Черноризец Храбър)

 1. Ренесанс

 • Из Декамерон (Джовани Бокачо): Ден първи, Новела трета – Притча за трите пръстена

 • Из Дон Кихот (Мигел де Серванес): 1 и 8 глава

 • Хамлет (Уилям Шекспир)

 • Сонет 91 (Един се хвали с ловкост и успехи...) (Уилям Шекспир)

 • Сонет 130 (Очите й не са звезди...) (Уилям Шекспир)

Сподели: