Вторник 21, Януари 2020г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 21.05.2019 Г. /ВТОРНИК/

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ - 23.05.2019 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ЖЕЛАНИЕ 

Сподели: