Неделя 16, Декември 2018г.

СПИСЪК

на учебниците по съответните предмети за всички класове за учебната 2017 - 2018 година

Забележка: Учебниците в червено, ще бъдат уточнени допълнително.

8-ми клас

1     .Български език - В. Михайлова, Йовка Тишева - изд. „Просвета”

 1. Литература - Е. Щерионова, Р. Койчева - изд. „Регалия 6”
 2. Математика
           8 а,г,д – Здр. Паскалева, Пл. Паскалев - изд. „Архимед 2” ЕООД
           8 б,в – К. Банков, Т. Стоева – изд. „Просвета – София“ АД
 3. Английски език – Legacy -изд.Express Publishing
 4. Изобразително изкуство – Св. Стефанов, П. Иванова - изд. „Булвест 2000” ООД
 5. Музика – Л. Пейчева, изд. „Просвета”
 6. Информационни технологии – Г. Момчева, Е. Ковачева - изд. „Булвест 2000” ООД
 7. Информатика – Кр. Манев, К. Манева – изд. „Изкуства“ ЕООД
 8. Философия -

 

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - В. Герджикова и колектив, “Просвета” 2001-2012г.
 3. Математика -ПП - Георги Паскалев - изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език – Upstream - изд.Express Publishing - B2+
 5. Немски език II-ри чужд език - Direkt zwei- I част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 8-ми клас по физика - М. Максимов, Ел. Теодосиева - изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 8-ми клас по химия - Л. Боянова ,Р. Манева - изд. „Просвета” - 2009 година
 9. Биология - Учебник за 8-ми клас по биология - изд. „Булвест” - 2009 година
 10. История за 8-ми клас - Пламен Павлов - изд.”Просвета - София”АД
 11. География за 8-ми клас - Нено Димов - изд. „Просвета”
 12. Изобразително изкуство ЗП- Д. Димитров и колектив - изд. „Просвета”
 13. Информатика - няма учебник.
 14. Информационни технологии - няма учебник
 15. Психология и логика ЗП - Г. Несторова и колектив СД” Педагог 6 ” - учебник и учебна тетрадка
 16. Музика

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - В. Герджикова и колектив, “Просвета” 2001-2012г.
 3. Математика -ПП - Георги Паскалев - изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език – Upstream - изд.Express Publishing - B2+
 5. Немски език II-ви чужд език – Direktzwei- I част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 8-ми клас по физика - М. Максимов ,Ел. Теодосиева- изд. “Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 8-ми клас по химия - Л. Боянова Р. Манева - изд.” Просвета”
 9. Биология- Учебник за 8-ми клас по биология - изд. „Булвест”
 10. История за 8-ми клас - Пламен Павлов - изд.”Просвета - София”АД
 11. География за 8-ми клас - Нено Димов - изд. „Просвета”
 12. Изобразително изкуство ЗП - Д. Димитров и колектив - изд.” Просвета”
 13. Информатика - няма учебник
 14. Информационни технологии - няма учебник
 15. Психология и логика ЗП - Г. Несторова и колектив- СД ”Педагог 6” - учебник и учебна тетрадка
 16. Музика

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - В. Герджикова и колектив, “Просвета” 2001-2012г.
 3. Математика -ПП - Георги Паскалев - изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език - Upstream-изд.Express Publishing- B2+
 5. Немски език II-ви чужд език - Direktzwei- I част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 8-ми клас по физика- М. Максимов ,Ел. Теодосиева- изд. “Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 8-ми клас по химия- Л. Боянова Р. Манева - изд.” Просвета”
 9. Биология- Учебник за 8-ми клас по биология - изд. „Булвест”
 10. История за 8-ми клас -Пламен Павлов -изд.”Просвета- София”АД
 11. География за 8-ми клас - Нено Димов - изд. „Просвета”
 12. Изобразително изкуство ЗП - Д. Димитров и колектив- изд.” Просвета”
 13. Информатика - няма учебник
 14. Информационни технологии - няма учебник
 15. Психология и логика ЗП - Г. Несторова и колектив- СД ”Педагог 6” - учебник и учебна тетрадка
 16. Музика

 

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - В. Герджикова и колектив, “Просвета” 2001-2012г.
 3. Математика - ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ри чужд език - Upstream - изд.ЕхргеssPublishing - B2+
 5. Немски език II-ви чужд език- Direktzwei - I иII част, изд. Klett
 6. Физика- Учебник за 8-ми клас по физика- М. Максимов ,Ел. Теодосиева- изд. „Булвест 2000”
 7. Химия - Учебник за 8-ми клас по химия- Л. Боянова, Р. Манева - изд. „Просвета” 2009 г.
 8. Биология- Учебник за 8-ми клас по биология- изд. „Булвест”
 9. История за 8-ми клас -Пламен Павлов-изд.”Просвета - София”АД
 10. География за 8-ми клас - Нено Димов -- изд. „Просвета”
 11. Изобразително изкуство ЗП- Д. Димитров и колектив- изд.” Просвета”
 12. Информатика- няма учебник
 13. Информационни технологии - няма учебник
 14. Психология и логика ЗП- Г. Несторова и колектив СД” Педагог 6” - учебник и учебна тетрадка
 15. Музика

9  д

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - В. Герджикова и колектив, “Просвета” 2001-2012г.
 3. Математика - ПП -Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език-Upstream-изд.Express Publishing- B2+
 5. Немски език II-ри чужд език – Direkt zwei- I част, изд. Klett
 6. Рускиезик II-ри чужд език -„Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 8-ми клас по физика - М. Максимов ,Ел. Теодосиева- изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 8-ми клас по химия - Л. Боянова ,Р. Манева изд. „Просвета” 2009 г.
 9. Биология- Учебник за 8-ми клас по биология - изд. „Булвест”
 10. История за 8-ми клас -Пламен Павлов - изд.”Просвета- София”АД
 11. География за 8-ми клас- Нено Димов - изд. „Просвета”
 12. Изобразително изкуство ЗП- Д. Димитров и колектив  изд. Просвета
 13. Информатика- няма учебник
 14. Информационни технологии - няма учебник
 15. Психология и логика ЗП- Г. Несторова и колектив СД „Педагог 6” - учебник и учебна тетрадка
 16. Музика

10а

 1. Български език- Т.Ангелова и колектив-изд.”Просвета- София”АД
 2. Литература- Ал.Шурбанов и колектив - изд. „Просвета - София”
 3. Математика - ПП -Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език - Upstream - изд.Express Publishing В2+
 5. Немски език II-ри чужд език – Direkt zwei- IиII част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 9-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 9-ти клас по химия и опазване на околната среда ЗП- Л. Боянова, Г. Близнаков- изд. „Анубис”
 9. Биология- Учебник за 9-ти клас по биология ЗП– Овчаров - изд. „Булвест“
 10. История - Учебник за 9-ти клас по история ЗП- Б. Гаврилов -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание
 11. География- Учебник за 9-ти клас по география ЗП –Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 12. Информатика - няма учебник
 13. Информационни технологии - няма учебник
 14. Етика и право ЗП -С. Герджиков, Д. Добрева, изд. „Екстрем”

10б,в

 1. Български език- Т.Ангелова и колектив-изд.”Просвета- София”АД
 2. Литература- Ал.Шурбанов и колектив - изд. „Просвета - София” АД
 3. Математика - ПП -Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ри чужд език- Upstream- изд.Express Publishing В2+
 5. Немски език II-ви чужд език- Direkt zwei- Iи II част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 9-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 9-ти клас по химия и опазване на околната среда ЗП- Л. Боянова Г. Близнаков- изд. „Анубис”
 9. Биология- Учебник за 9-ти клас по биология ЗП– Овчаров – изд. „Булвест“
 10. История - Учебник за 9-ти клас по история ЗП- Б. Гаврилов -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание
 11. География- Учебник за 9-ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 12. Информатика - няма учебник
 13. Информационни технологии - няма учебник
 14. Етика и право ЗП -С. Герджиков, Д. Добрева, изд. „Екстрем”

10г

 1. Български език - Т.Ангелова и колектив-изд.”Просвета- София”АД
 2. Литература - Ал.Шурбанов и колектив - изд. „Просвета - София”
 3. Математика - ПП - Георги Паскалев- изд. „ Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ри чужд език- Upstream- изд.Express Publishing В2+
 5. Немски език II-ви чужд език – Direkt zwei- II и ІІІ част, изд. Klett
 6. Физика- Учебник за 9-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд. „Булвест 2000”
 7. Химия - Учебник за 9-ти клас по химия и опазване на околната среда ЗП- Л. Боянова Г. Близнаков- изд. „Анубис”
 8. Биология- Учебник за 9-ти клас по биология ЗП– Овчаров – изд. „Булвест 2000“
 9. История- Учебник за 9-ти клас по история ЗП- Б. Гаврилов -изд.“Просвета- София”АД - преработено издание
 10. География- Учебник за 9-ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 11. Информатика - няма учебник
 12. Информационни технологии - няма учебник
 13. Етика и право ЗП -С. Герджиков, Д. Добрева, изд. „Екстрем”

10д

 1. Български език- Т.Ангелова и колектив-изд.”Просвета- София”АД
 2. Литература - Ал.Шурбанов и колектив - изд. „Просвета - София” АД
 3. Математика- ПП - Георги Паскалев- изд. „ Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език-Upstream-Upper-Intermediate-изд.Express Publishing В2+
 5. Немски език II-ри чужд език- Direkt zwei- Iи II част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика - Учебник за 9-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 9-ти клас по химия и опазване на околната среда ПП - Г. Близнаков- изд.”Анубис”
 9. Биология- Учебник за 9-ти клас по биология и ЗО - ПП - П. Ангелов - изд. “Просвета”
 10. История- Учебник за 9-ти клас по история ЗП- Б. Гаврилов -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание
 11. География- Учебник за 9-ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 12. Информатика - няма учебник
 13. Информационни технологии - няма учебник
 14. Етика и право ЗП -С. Герджиков, Д. Добрева, изд. „Екстрем”

11а

 1. Български език -Т. Ангелова и колектив - изд.'' Просвета”
 2. Литература - М. Герджиков и колектив - изд.”Булвест”
 3. Математика- ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език-Upstream - изд.Express Publishing - Advanced С1
 5. Немски език II-ри чужд език- Direkt zwei - ІІ и III част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - Изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 10-ти клас по химия и опазване на околната среда ЗП - Г. Близнаков- изд. „Анубис”
 9. Биология и ЗО за 10-ти клас - ЗП - П. Попов и колектив- изд. “Просвета”
 10. История-Учебник за 10-ти клас по история ЗП- Г. Марков ,Б. Маринков -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание

11.География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”

12. Информатика- няма учебник

13. Философия ЗП- И. Колев, Р. Пожарлиев- изд. Анубис

11б,в

 1. Български език - Т. Ангелова и колектив - изд.'' Просвета”
 2. Литература - М. Герджиков и колектив - изд.”Булвест”
 3. Математика- ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език- Upstream - изд.Express Publishing - Advanced С1
 5. Немски език II-ри чужд език- Direkt zwei - ІІ и III част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език -„Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - Изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 10-ти клас по химия и опазване на околната среда ЗП- Г. Близнаков- изд. „Анубис”
 9. Биология и ЗО за 10-ти клас - ЗП - П. Попов и колектив- изд. “Просвета”
 10. История- Учебник за 10-ти клас по история ЗП- Г. Марков ,Б. Маринков -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание
 11. География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 12. Информатика- няма учебник
 13. Философия ЗП- И. Колев, Р. Пожарлиев- изд. Анубис

11г

 1. Български език - Т. Ангелова и колектив - изд.'' Просвета”
 2. Литература - М. Герджиков и колектив - изд.”Булвест”
 3. Математика- ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Немски език IІ-ри чужд език – Direkt zwei- ІІІ и IV част, изд. Klett
 5. Английски език I-ри чужд език- Advanced C1- изд.Express Publishing
 6. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд. „Булвест 2000”
 7. Химия - Учебник за 10-ти клас по химия и опазване на околната среда ЗП- Г. Близнаков- изд. „Анубис”
 8. Биология и ЗО за 10-ти клас - ЗП - П. Попов и колектив- изд. “Просвета”
 9. История- Учебник за 10-ти клас по история ЗП- Г. Марков ,Б. Маринков -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание
 10. География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 11. Информатика - няма учебник
 12. Философия ЗП- И. Колев, Р. Пожарлиев- изд. „Анубис”

11д

 1. Български език - Т. Ангелова и колектив - изд.'' Просвета”
 2. Литература - М. Герджиков и колектив - изд.”Булвест”
 3. Математика - ЗП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език- Upstream - изд.Express Publishing - Advanced С1
 5. Немски език II-ри чужд език- Direkt zwei - ІІ и III част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд. „Булвест 2000”
 8. Химия - Учебник за 10-ти клас по химия и опазване на околната среда- ПП- Г. Близнаков” - изд. „Анубис”
 9. Биология и ЗО за 10-ти клас - ПП - П. Попов и колектив- изд. “Просвета”
 10. История-Учебник за 10-ти клас по история ЗП- Г. Марков ,Б. Маринков -изд.”Просвета- София”АД - преработено издание
 11. География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП - Румен Пенин - изд.” Булвест 2000”
 12. Философия ЗП- И. Колев, Р. Пожарлиев- изд.” Анубис”

12а

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - ЗП и ПП - Ил. Кръстева и колектив- изд.” Булвест 2000”
 3. Математика - ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език - Upstream - изд.Express Publishing - Advanced С1
 5. Немски език II-ри чужд език – Direkt zwei - III част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд.” Булвест 2000”
 8. История- Учебник за 11 -ти клас по история ЗП- Гюзелев -изд.”Просвета- София”АД
 9. География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП – Р. Пенин - изд.”Булвест 2000”
 10. Информатика- няма учебник
 11. Свят и личност-Мая Грекова-изд. „Просвета”

12б, в

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - ЗП и ПП - Ил. Кръстева и колектив- изд.” Булвест 2000”
 3. Математика - ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език - Upstream - изд.Express Publishing - Advanced С1
 5. Немски език II-ри чужд език – Direkt zwei - III част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд.” Булвест 2000”
 8. История- Учебник за 11 -ти клас по история ЗП- Гюзелев -изд.”Просвета- София”АД
 9. География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП - Р. Пенин - изд.”Булвест 2000”
 10. Информатика- няма учебник
 11. Свят и личност-Мая Грекова-изд. „Просвета”

12г

 1. Български език  - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - ЗП и ПП - Ил. Кръстева и колектив- изд.” Булвест 2000”
 3. Математика -ПП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език II-ри чужд език- Enterprise Plus- изд.Express Publishing
 5. Немски език I-ви чужд език - Ausblick- II част - изд. Hueber
 6. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов - изд.” Булвест 2000”
 7. История- Учебник за 11 -ти клас по история ЗП- Гюзелев -изд.”Просвета- София”АД
 8. География- Учебник за 10 -ти клас по география ЗП - Р. Пенин - изд.”Булвест 2000”
 9. Информатика- няма учебник
 10. Свят и личност-Мая Грекова-изд. ”Просвета”

12д

 1. Български език - М. Васева и колектив - изд.'' Д-р Иван Богоров ”
 2. Литература - ЗП и ПП - Ил. Кръстева и колектив- изд.” Булвест 2000”
 3. Математика - ЗП - Георги Паскалев- изд. „Архимед 2000” ЕООД
 4. Английски език I-ви чужд език - Upstream - изд.Express Publishing - Advanced С1
 5. Немски език II-ри чужд език – Direkt zwei - III част, изд. Klett
 6. Руски език II-ри чужд език - „Я знаю на отлично руский язык” - изд. Klett
 7. Физика- Учебник за 10-ти клас по физика и астрономия ЗП- М. Максимов 2001-2004- Изд. Булвест 2000
 8. Химия - Учебник за 11-ти клас по химия и опазване на околната среда ПП - изд. „Булвест-2000”
 9. Биология - Учебник за 11-ти клас по биология и ЗО- Огнян Димитров и колектив- изд. Булвест

- Учебник за 12-ти клас по биология и ЗО- Светла Евтимова и колектив- изд. Просвета

 1. История- Учебник за 11-ти клас по история ЗП- Гюзелев -изд.”Просвета- София”АД
 2. География- Учебник за 10-ти клас по география ЗП - Р. Пенин - изд.”Булвест 2000”
 3. Свят и личност- Мая Грекова-изд. ”Просвета”

 

Сподели: