Вторник 21, Януари 2020г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЗИ

От предложения линк може да получите достъп до информация свързана с:

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити.

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018 - 2019 година.

Към Заповед №РД09-1710/29.08.2019 г. на г-н Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката

Сподели: