Четвъртък 25, Февруари 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 24.02.2021г.

По-благоприятни условия за участие в краткосрочни обучения по проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Публикувана на: 17.02.2021г.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 18.02.2021-02.03.2021

Публикувана на: 14.02.2021г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5-ТИ И 6-ТИ КЛАС В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“

Публикувана на: 05.02.2021г.

Обновена информация със свободни места за ученици

Публикувана на: 02.02.2021г.

ГРАФИК НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА 04.02.2021 ДО 17.03.2021