АБСОЛЮТЕН РЕКОРД в броя на класираните ученици за участие в Националния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика.

от | Новини, Постижения на ученици

Рекорд в постиженията на школата по “Математическа лингвистика “ към ПМГ “Акад. Боян Петканчин” с ръководител г-жа Ваня Гочева

А Б С О Л Ю Т Е Н Р Е К О Р Д в броя на класираните ученици за участие в Националния кръг на Националната олимпиада по математическа лингвистика.
Рекорд в постиженията на школата по “Математическа лингвистика “ към ПМГ “Акад. Боян Петканчин” с ръководител г-жа Ваня Гочева.

ДОПУСНАТИ до националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика:

1. Марина Господинова
2. Евгения Евтимова
3. Дарена Георгиева
4. Йоана Ангелова 
5. Калоян Костов 
6. Мина Цанева
7. Петя Драгомирова
8. Деян Делчев
9. Христо Канев

ПОЗДРАВЛЕНИЯ на учениците, техните родители и на ръководителя на отбора!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!