Анкета за осмокласници за 26 юни Международен ден за борба с трафика и употребата на дроги от ПИЦНВ-Хасково и МКБППМН – Хасково – Община Хасково

от | Новини

ПИЦНВ-Хасково и МКБППМН – Хасково – Община Хасково, провеждат анкетиране сред учениците от осмите класове в общината във връзка с 26 юни Международен ден за борба с трафика и употребата на дроги. Във връзка с това приканваме учениците от осмите класове на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ да се включат в анкета, която е анонимна, а информацията от нея ще се изплозва за целите на превенция на употребата и разпростарнението на дроги от страна на ПИЦНВ-Хасково и МКБППМН – Хасково – Община Хасково.

Анкетата се състои от 14 въпроса, разделени в 2 части заради възможностите на online платформата за анкетиране:

Част 1 е достъпна тук: https://www.surveymonkey.com/r/XVRMJXV

Част 2 е достъпна тук: https://www.surveymonkey.com/r/XDB35CB

ПИЦНВ-Хасково и МКБППМН – Хасково благодарят предварително за откровените отговори! Те ще бъдат много полезни!