Анкета за проучване желанията на учениците за участие в групи по интереси

от | Новини

ПУБЛИКУВАНИЯТ ЛИНК Е СВЪРЗАН С ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ В УЧИЛИЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИ СРОК.

МОЛЯ, ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА ПОПЪЛНЯТ АНКЕТАТА. ТЯ Е АНОНИМНА И Е СВЪРЗАНА С ПРОУЧВАНЕ НА ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ОПИТ В ДЕЙНСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kbYeffPliUijTUjnWmb5ls75drI8xYFJj3V8csFy05JUNFdKOEVVNkJEOUNORFpGVlNZQkFDS0EwSC4u