Благотворителна акция в полза на децата и младежите с увреждания от център за настаняване от семеен тип №1

от | Новини