Благотворителна кампания „Подари надежда вместо цвете” – 17.09.2018г.

от | Новини

Ръководството и учителксият колектив на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ се присъединяват към благотворителната кампания

„Подари надежда вместо цвете”, инициирана от г-н Дечев, областен управител на област Хасково.

Благотворителната кампания ще се проведе в деня на откриване на новата учебна 2018-2019 година.

Събраните средства ще бъдат преведени като помощ за лечението на Даниел Иванов Димитров, страдащ

от мускулна атрофия тип „Дюшен“.