„Бъдещето е код“

от | Новини

Презентация на тема „Бъдещето е код” беше проведена с учениците от 9 клас, 10 и 11 клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин”. Лекторът инж. Владислав Добрев е старши програмист в американската софтуерна корпорация ORACLE с 19 години стаж в областта на програмирането. Лекцията е инициатива на водещи софтуерни компании и се провежда със съдействието на Министерството на образованието и науката. Целта е да се повиши желанието на учениците да се реализират професионално в сферата на IT технологиите, да се обясни на подрастващите, че за да работиш в тази сфера не е задължитело да пишеш код, а може да си специалист по маркетинг и да проучваш пазара на софтуерния продукт или да си търговски представител на компанията и да продаваш IT продуктите, а ако си добър литератор – да организираш техническата документация на фирмата.

Интересът от страна на учениците е голям. Инж. Владислав Добрев обеща през следващата учебна година да проведе обучение на тема Oracle ADF.