ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ УЧ. 2021-2022 Г.

от | ДЗИ, Новини

1.  Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2021/2022 г.

сесия май-юни

  • Български език и литература –18 май 2022 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май  – 3 юни 2022 г.

сесия август-септември

  • Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08:30 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 26 август 2022 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 29 август  – 2 септември 2022 г.

 2.  График на дейностите за провеждане и оценяване на ДЗИ за учебната 2021/2022 г. за сесия май- юни

  • Подаване на заявлинияза допускане до държавни зрелостни изпити – 03.02. 2022 г. – 18.02.2022 г.
  • Допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2022 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – на 16.05.2022 г. и  17.05.2022 г.
  • Обявяване на резултатите отдържавни зрелостни изпити – до 08.06.2022 г.