ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ УЧ. 2022-2023 Г.

от | ДЗИ, Новини

1.  Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2022/2023 г.

сесия май-юни

  • Български език и литература –19 май 2023 г., начало 08:30 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2023 г., начало 08:30 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май  – 31 май 2023 г.

сесия август-септември

  • Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08:30 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 28 август  – 1 септември 2023 г.

 2.  График на дейностите за провеждане и оценяване на ДЗИ за учебната 2022/2023 г. за сесия май- юни

  • Подаване на заявлинияза допускане до държавни зрелостни изпити – 06.02. 2023 г. – 21.02.2023 г.
  • Допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2023 г.
  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2023 г.
  • Обявяване на резултатите отдържавни зрелостни изпити – до 09.06.2023 г.