ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ УЧ. 2023-2024 Г.

от | ДЗИ, Новини

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както
следва:

Сесия май – юни

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
  2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
  май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
  2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
  придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
  – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
  30 август 2024 г.