Важна информация относно провеждане на селекционна процедура за избор на ученици за включване в първа образователна мобилност по Еразъм+ проект

от | Програма "ЕРАЗЪМ+", Проекти и програми

Уважаеми ученици,

Радваме се за проявения интерес за включване в Еразъм+ проект “Media literacy and prevention of fake news” и съответно за изпратените презентации за участие в селекционна процедура за първа образователна мобилност по проекта в град Беналмадена, Испания.

Общо 26 ученици са изпратили своите презентации на тема: “Колко пагубна може да бъде една фалшива новина?”

Селекцията, която трябва да се направи е на 8 ученици.

Предвид големия брой подадени кандидатури и обявените за неучебни дни 30.01 и 31.01.2023 г., Ви уведомяваме, че училищна комисия ще направи оценка на презентациите до 13.02.2023 г.

Всеки от учениците ще бъде запознат с резултата си.

Участниците в първа образователна мобилност по #Еразъм+ проекта ще бъдат публикувани на сайта на училището до 13.02.2023 г..