Важно! Допълнителните часове по физическо възпитание и спорт, часа на класа и часовете по интереси ще се водят дистанционно по разписание!

от | мар. 18, 2020 | Новини

Допълнителните часове по физическо възпитание и спорт, часа на класа и часовете по интереси ще се водят дистанционно по разписание!