ВАЖНО ЗА ПРИЕМА В V КЛАС!

от | Новини

КЛАСИРАНЕТО на учениците подали документи за държавен план-прием в V клас е публикувано в сайта на ПМГ, в секция „Прием след IV клас“

Записването на класираните ученици е на 8 юли и 9 юли 2021г. според публикувания график на дейностите.

Необходими документи:

• Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).

• Удостоверение за завършен начален етап (оригинал).

• Служебни бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанието (оригинал) – само за ученици от друга област.

• Копие от акт за раждане (оригинал за сверяване).

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!