ВАЖНО!!! ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА IV КЛАС, 30.03.2024 Г.

от | Новини, Новини ученици

Учениците, подали заявление за участие в състезанието, се допускат в сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ след представяне на документ за самоличност – международен паспорт, заверена ученическа карта, първа страница на ученическа книжка, генерирана от електронен дневник, заверена с подпис и печат от училището, в което се обучава ученика.