ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 Г.

от | Новини

Във връзка с промените в нормативната уредба, средствата за транспорт на ежедневно пътуващите ученици (не настанени на общежитие или квартира), ще се изплащат, както следва:

  • до 31.12.2016 г. на пътуващите ученици до 16-годишна възраст;
  • от 01.01.2017 г. на всички пътуващи ученици.

Всички ученици, които ще искат отпускане на средства за транспорт до края на учебната година, е необходимо да подадат своето заявление до 19.09.2016 г. на съответния класен ръководител.

Заявления ще получите от класен ръководител или в раздел „Документи“ на страницата на гимназията.