ВАЖНО! Областният кръг на олимпиадата по Биология и ЗО ще се проведе на 23.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Хасково.

от | Новини

Класираните ученици трябва да заемат местата си до 8.30 часа и да носят документ за самоличност.