ВАЖНО! Областният кръг на олимпиадата по АСТРОНОМИЯ ще се проведе на 16.02.2020 г. от 14.00 часа в ПГМЕТ “ Стойчо и Кица Марчеви“ – гр. Хасково.

от | Новини

Класираните ученици трябва да заемат местата си до 13.30 часа и да носят документ за самоличност.