ВАЖНО!!! относно ученически книжки

от | Новини, Новини родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От учебната 2019/2020 година в училището се интегрира използването на електронен дневник за осъществяването на комуникацията с родителите /чл. 208, ал.3 от ЗПУО/.

Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване.

В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки, т.н. бележници.

Съгласно чл. 172, ал. 1, т. 7 от ЗПУО, необходимостта от ученическа лична карта ОСТАВА, защото това е документ за легитимация на ученика в училище и извън него.