Важно! От 17 март в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” започна прилагането на дистанционно обучение

от | Новини

От 17 март в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” започна  прилагането на различни форми на дистанционно обучение, при следване на часовете от седмичното разписание за деня.

Начало на занятията 9.00 часа.

В понеделник 16 март родителите и учениците ще получат графика и допълнителни указания за начина на провеждане на дистанционните обучения.
За комуникация и сътрудничество ще се използва основно многофункционалната платформа OFFICE 365.
Съобщенията ще бъдат изпращани по платформата ШКОЛО до родителите, а също на служебните пощи на учениците и учителите.

В тази връзка учениците, които са си забравили паролата за достъп до личния си акаунт в Office 365 трябва да изпратят заявка за подновяване до училищния администратор.

За провеждането на часовете е необходим интернет, лап-топ или компютър.
Онлайн занятията ще са организирани така, че да следват учебната програма на класа.

ПРИ ТОЗИ НОВ НАЧИН НА ОБУЧЕНИЕ ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХ!
ЗАЕДНО МОЖЕМ!

НАЙ-ВЕЧЕ БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!