Важно съобщение за учениците от Х клас и техните родители!!! Във връзка с продължаване на обучението във II гимназиален етап за учебната 2020 – 2021 година

от | Новини

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Във връзка с продължаване на обучението във II гимназиален етап и създаване на организация за следващата учебна година, е необходимо всеки ученик, със знанието на своите родители/ настойници да заяви желание за избор на III профилиращ предмет, който да се изучава в XI и XII клас.

В гимназията през следващите две години за випуска ще бъдат формирани 5 или 6 групи за изучаване на III профилиращ предмет, независимо в коя паралелка се обучава ученикът.

I и II профилиращи предмети са определени в чл.2, ал.7 от НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка. За учениците, които през учебната 2019/2020 г. са в X клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково те са:

– за Xа, Xб – математика и информатика;

– за Xв и Xг – информатика и информационни технологии;

– за Xд – биология и ЗО и химия и ООС

Подаване на заявление за III профилиращ предмет за II гимназиален клас (XI и XII клас) ще се извършва лично от ученика по график, за който учениците ще бъдат уведомени от класния си ръководител.

Бланка на заявлението може да намерите: