ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ!!!

от | Новини

            Училищната комисия по приема на ученици в V клас за учебната 2018/2019 г., определена със заповед на директора № 486 /04.04.2018 г., констатира следното:

            Заявления за участие в класирането за прием в V клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ са подали 57 ученици.

            Според чл. 73, ал. 1 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование и чл. 5  от Регламента на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за държавен план-прием, право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в олимпиада по математика на областно ниво и едно математическо състезание от календара на МОН или две състезания от  календара на МОН.

             Допуснати до участие в класирането за прием в V  клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ са 56 от тях. Недопуснатите до участие ще получат уведомително писмо.

             Списъкът с класираните ученици, по входящи номера, ще бъде публикуван в сайта на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и изнесен на входа на гимназията в срок до 16.00 часа на 26 юни 2018г.