ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

от | Новини

Има едно незаето място след изтичане срока за записване на приетите от Първо класиране.

Следващият по низходящ ред ще бъде уведомен на 29.06.2018г. Той може да подаде документи за записване на 02.07.2018г.