ВАЖНО! XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

от | Новини

Съгласно Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, определяща графика за провеждането на ученическите олимпиади през 2019/2020 г., от 13 до 16 март 2020 год. в гр. Хасково ще се проведе XXXVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА.

Съгласно Заповед № 3-334/20.02.2020 г. на Началника на РУО-Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е определена за училище-домакин.

Регистрация на всички участници – подаване на заявка, изпратена на e-mail: noi2020@abv.bg.