Важно!

от | Новини

Уважаеми ученици, С Решение на Педагогическия съвет на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” и съгласно чл. 105 ал. 4 от ЗПУО, определям:28.10.2018 г. /понеделник/ да е неучебен, но присъствен ден за учениците и учителите. Класните ръководители на класовете ще информират учениците си за предвидените мероприятия. Директор: Гергана Петрова